Làm thế nào để xác định nguyên nhân thư bị trả về?
Nếu thư của bạn bị trả về, hộp thư Zing sẽ gửi thư thông báo cho bạn. Bạn có thể xác định nguyên nhân chính bằng cách đọc những từ khóa trong thư trả về.
     
Dưới đây là một ví dụ thư trả về:
 
 
Thông tin thư trả về
Thông tinNguyên nhân và giải pháp
Không tìm thấy Host
Tên miền của người nhận không tồn tại.
Vui lòng xác nhận tên miền với người nhận.
Cú pháp địa chỉ sai
Cú pháp địa chỉ không đúng
Địa chỉ người nhận không đúng vì chứa ký tự không hợp lệ.
Vui lòng xác nhận địa chỉ thư với người nhận.
Cú pháp người dùng không đúng
Dung lượng thư "vượt giới hạn dung lương cho phép" của máy chủ abcd.com [123.123.123.123]
Thư bạn gửi đã vượt giới hạn thư của người dùng.
Vui lòng giảm tập tin gửi kèm hoặc chia thư ra thành nhiều thư nhỏ.
host abcd.com [123.123.123.123] thông báo: *
Máy chủ thư bên người nhận từ chối thư.
Vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thư của người nhận. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thư sẽ báo cho bạn biết nguyên nhân chi tiết và giải pháp của việc thư bị trả về. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, tuy nhiên bạn cần phải điền vào hotro.zing@vinagame.vn và gửi cho chúng tôi.
Kết nối với abcd.com [123.123.123.123]: *
Kết nối với máy chủ thư của người nhận thất bại
Hãy điền vào hotro.zing@vinagame.vn, chúng tôi sẽ phân tích nguyên nhân thư bị trả về và cố gắng giải quyết nó.
Mất kết nối với abcd.com [123.123.123.123] *
Máy chủ đã mất kết nối khi bạn đang gửi thư
Vui lòng điền vào hotro.zing@vinagame.vn, chúng tôi sẽ phân tích nguyên nhân thư bị trả về và cố gắng giải quyết nó.
Giao tiếp với abcd.com [123.123.123.123] đã hết thời gian cho phép *
Người dùng không tồn tại
Tên người dùng của bên nhận thư không tồn tại
Hãy xác nhận tên người dùng với người nhận.
Người dùng này không đăng ký hộp thư Zing.
Người nhận không đăng ký dịch vụ thư Zing.
Vui lòng báo cho người nhận đăng ký dịch vụ thư Zing.
Không gian lưu trữ thư của người nhận không đủ
Không gian lưu trữ của người nhận không đủ để nhận thư của bạn.
Vui lòng báo cho người nhận dọn dẹp hộp thư của họ.
Lỗi 500: Sai cú pháp
Cú pháp giao tiếp SMTP của máy chủ thư của người nhận không hợp lệ
Bạn cần phải thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ về những lỗi phát sinh, điều này sẽ giúp họ tìm ra những lỗi nghiêm trọng có thể có.
Lỗi 501: Cú pháp địa chỉ sai
Cú pháp địa chỉ của người nhận không đúng. Ví dụ, trong địa chỉ có chứ các ký tự không hợp lệ.
Vui lòng xác nhận địa chỉ thư điện tử với người nhận.
Lỗi 550: Nội dung bị trả về
Thư bị cho là thư spam và bị trả về.
Nếu bạn không gửi thư spam, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã nhầm lẫn.
Lỗi 550: Hộp thư không tìm thấy
Tên người dùng không tồn tại.
Hãy xác nhận tên người dùng với người nhận.

Gửi phản hồi

Nếu bạn vẫn không tìm được nguyên nhân thư trả về sau khi kiểm tra các thông tin, bạn hãy gửi email phản hồi cho chúng tôi.