Làm thế nào để thay đổi mật khẩu thư Zing?
Bạn có thể đăng nhập vào hộp thư Zing bằng tài khỏan từ Zing Mail và những tài khoản khác như Zing Chat, Zing Mp3, Game … Bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản sau khi bạn đăng nhập vào thư Zing. Hãy làm theo những bước sau:
Đầu tiên hãy nhấp vào Đổi mật khẩu trong Tùy chọn--> Thiết lập chungSau đó thiết lập lại mật khẩu mới trong trang này.